Magdalena Górska
tel. 660 733 906


adres gabinetu:
ul. Lelewela 15/12
Gdańsk Wrzeszcz

Konsultacje umawiane
są wyłącznie telefonicznie.

O mnie

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyłam czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii pod nazwą Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiadam Certyfikat Psychoterapeuty Psychodynamicznego potwierdzający kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w poradniach i oddziałach dziennych (Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Nerwic, Dzienny Oddział Psychiatryczny, Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży), a także prowadząc prywatną praktykę. W swojej pracy terapeutycznej pracowałam z osobami borykającym się z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi i psychicznymi (zaburzenia depresyjne, lękowe, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, choroby psychiczne, zaburzenia psychiczne wieku podeszłego, zaburzenia funkcjonowania psychicznego u dzieci i młodzieży).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

Formy pomocy

Pierwsze dwa, trzy spotkania to konsultacje diagnostyczne mające służyć omówieniu i nazwaniu problemu oraz zaproponowaniu najbardziej odpowiedniej formy pomocy. Zwykle są to rozmowy, w czasie których przyglądamy się zasadności i możliwości podjęcia psychoterapii, jednakże mogą być również pomocne osobom poszukującym wsparcia czy diagnozy – określenia natury swoich problemów.

Psychoterapia jest rodzajem specjalistycznej pomocy, której celem jest uzyskanie trwałej zmiany w życiu i funkcjonowaniu. Dzieje się to w oparciu o trwałą, stabilną więź między terapeutą i pacjentem, dzięki której możliwe staje się rozumienie wewnętrznych stanów, procesów czy mechanizmów pacjenta. Poznawanie samego siebie, swojego wewnętrznego świata umożliwia lepsze radzenie sobie z trudnościami, budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi i prowadzi do ułożenia sobie życia w satysfakcjonujący sposób. Ważnym elementem procesu terapeutycznego jest stałość. Sesje odbywają się regularnie, o stałej porze, ich częstotliwość ustalana jest indywidualnie.

Kontakt

Magdalena Górska
tel. 660 733 906


adres gabinetu:
ul. Lelewela 15/12, Gdańsk Wrzeszcz

Konsultacje umawiane są wyłącznie telefonicznie.